Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Hoá học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm)

- Chỉ số ISSN: 0866-7144

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem

Năm 2022
Tạp chí Hoá học - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí Hoá học - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Hoá học - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 5
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Hoá học - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Hoá học - Số 6
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 2018-4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Hoá học - Số 2018-3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
07:23:47 AM