Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Công nghệ Sinh học

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

- Số lượng: 4 số/năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 1811-4989

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí ( Nhiệm kỳ: 2011-2015)

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbt

Năm 2022
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 3
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 2
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 1
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 3
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 2
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 1
Giá bán:
65,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Công nghệ Sinh học - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
07:35:05 AM