Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Nghiên cứu xúc tác quang hóa ...
Giá bán:
220,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Giới thiệu một số thử nghiệm ...
Giá bán:
200,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Vật liệu composite trên cơ sở ...
Giá bán:
199,000 VNĐ

Giá pdf:
0 VNĐ

Mua ấn phẩm Mua file PDF
Thử nghiệm và dự báo thời hạn ...
Giá bán:
215,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học ...
Giá bán:
240,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Công nghệ tạo vaccine cúm gia ...
Giá bán:
230,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Cảm biến gia tốc áp điện trở ...
Giá bán:
225,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Các phương pháp phân tích ...
Giá bán:
185,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Đột biến một số gen liên quan ...
Giá bán:
235,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Nâng cao khả năng kìm hãm và ...
Giá bán:
125,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Vật liệu biến hóa có chiết ...
Giá bán:
165,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Optimization Approaches for ...
Giá bán:
170,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
08:15:11 AM