Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

Giới thiệu một số thử nghiệm ...
Giá bán:
200,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Vật liệu composite trên cơ sở ...
Giá bán:
199,000 VNĐ

Giá pdf:
0 VNĐ

Mua ấn phẩm Mua file PDF
Thử nghiệm và dự báo thời hạn ...
Giá bán:
215,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học ...
Giá bán:
240,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Công nghệ tạo vaccine cúm gia ...
Giá bán:
230,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Cảm biến gia tốc áp điện trở ...
Giá bán:
225,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Các phương pháp phân tích ...
Giá bán:
185,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Đột biến một số gen liên quan ...
Giá bán:
235,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Nâng cao khả năng kìm hãm và ...
Giá bán:
125,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Vật liệu biến hóa có chiết ...
Giá bán:
165,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Optimization Approaches for ...
Giá bán:
170,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC ...
Giá bán:
130,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Thứ 5, Ngày 1 tháng 12 năm 2022
05:01:51 PM