Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên Tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES

- Tên Tạp chí, loạt Tiếng Việt: TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt

- Chỉ số ISSN: 0866-7187

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2016-2020)

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website loạt tiếng Anh: http://vjs.ac.vn/index.php/jse

Website loạt tiếng Việt: http://vjs.ac.vn/index.php/CKHTD

Địa chỉ gửi bài: online, vjesmail@gmail.com và  tcckhvtd@vjs.ac.vn

Độc giả có thể tham khảo ví dụ bài mẫu gửi bài tại đây.

Năm 2022
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2017
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí các Khoa học về Trái đất - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Chủ nhật, Ngày 10 tháng 12 năm 2023
06:39:02 PM