Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm

- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jst

Năm 2022
Năm 2021
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số NO 1A (2018): 10TH VIETNAM NATIONAL CONFERENCE OF
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4A
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3B
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 5, Ngày 1 tháng 12 năm 2022
03:59:11 PM