Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên tạp chí: 
Vietnam Journal of Science and Technology (Tiếng Anh).
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Tiếng Việt)

- ISSN (Print): 2525-2518.
- ISSN (Online): 2815-5874.

Ban biên tập
- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí Nhiệm kỳ: 2021-2025.
Tổng biên tập: GS. TS. Thái Hoàng.
Phó tổng biên tập: 
1) GS. TS. Phạm Quốc Long.
2) GS. TS. Trần Đại Lâm
3) GS. TS. Vũ Đình Lãm

Hình thức và thể thức xuất bản
- Số lượng: 6 số /năm
- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh (Từ 2017); Tiếng Việt và tiếng Anh (1962-2017).
- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

Link:
- Phương thức phát hành: Báo giấy và điện tử.
- Trụ sở: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tầng 1, Tòa nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Website của Vietnam Journal of Science and Technology: https://vjs.ac.vn/index.php/jst
Năm 2022
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 6A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Vietnam Journal of Science and Technology - Số NO 1A (2018): 10TH VIETNAM NATIONAL CONFERENCE OF
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 6
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4A
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Science and Technology - Số 3B
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Chủ nhật, Ngày 10 tháng 12 năm 2023
04:34:17 PM