Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: Journal of Science and Technology (Tiếng Anh).
                      Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Tiếng Việt)

- ISSN (Print): 2525-2518.

- ISSN (Online): 2815-5874.

Ban biên tập

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí Nhiệm kỳ:2021-2025.

https://vjs.ac.vn/index.php/jst/about/editorialTeam

Tổng biên tập: GS. TS. Thái Hoàng.

Phó tổng biên tập: 1) GS.TS. Phạm Quốc Long.

                              2) GS.TS. Trần Đại Lâm
                 3) GS.TS. Vũ Đình Lãm

Hình thức và thể thức xuất bản

- Số lượng: 6 số /năm

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh (Từ 2017)
                                   Tiếng Việt và tiếng Anh (1962-2017).

- Năm xuất bản đầu tiên: 1962

Link:

- Phương thức phát hành: Báo giấy và điện tử.

- Trụ sở: Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ
               Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
               tầng 1, Tòa nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website của Vietnam Journal of Science and Technology: https://vjs.ac.vn/index.php/jst

Năm 2022
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
60,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3A
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3
Giá bán:
45,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số NO 1A (2018): 10TH VIETNAM NATIONAL CONFERENCE OF
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 6
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4A
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3B
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
07:20:23 AM