Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Hoá học

Số: 3
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2017
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1.  Bài tổng quan: Phản ứng aldol chọn lọc lập thể.  Phần 1: Các phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ.
     Stereoselective aldol reaction. Part 1: Recent developments and applications in organic synthesis.
     Ngô Thị Thuận, Nguyễn Hiển, Đặng Thanh Tuấn
2.  Thành phần hóa học cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam.
     Chemical constituents of Lummnitzera littorea collected in Thua Thien-Hue province, Viet Nam.
     Phạm Thị Huyền, Đào Đức Thiện, Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung, Trần Thị Phương Thảo
3.  Nghiên cứu chế tạo gốm sứ hệ silic cacbua sử dụng làm phin lọc xỉ cho kim loại nóng chảy.
     Research on manufacturing silicon carbide ceramic used as foam filter for molten metal.
     Trần Văn Cương, Phan Thanh Xuân, Trần Văn Chinh
4.  Tổng hợp một số 2-amino-6-aryl-4-(4’-hydroxy-»-metylquinolin-2’-on-3’-yl)pyrimidin.
     Synthesis of some 2-amino-6-aryl-4-(4’-hydroxy-rt-methylquinolin-2’-on-3’-yl)pyrimidines.
     Dương Ngọc Toàn, Trần Phương Anh, Nguyễn Minh Thảo
5.  Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của oxit phức hợp LaFe03
     Investigations on ammonium adsorption of the nanomixed oxide LaFe03
     Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm
6.  Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano Si02 điều chế từ tro trấu đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông xi măng nhiều tro bay.
     Study the effect of nano Si02 prepared from rice husk ash on the chloride resistance of fly ash cement concrete.
     Đặng Thị Thanh Lê, Vương Đặng Lê Mai, Vũ Việt Cường, Hoàng Anh Tuấn
7.  Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxyl-l- 303 metyl-3-sunfoquinolin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử.
     Synthesis, structural characterization of complexes of Ni(II), Pd(II) with 5-bromo-6,7- dihydroxyl-1 -methyl-3-sunfoquinoline by a combination of spectroscopy and density functional theory calculation.
     Lê Thị Hồng Hải, Ngô Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Ngô Tuấn Cường, Vũ Duy Thịnh
8. Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy CNT/ZnO-clay nanocompozit.  
    Study on the ability corrosion protection of epoxy nanocomposite CNT/ZnO-clay coatings.
     Phạm Gia Vũ, Tô Thị Xuân Hằng, Vũ Kế Oánh, Trịnh Anh Trúc, Thái Thu Thủy
9.  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt tính sinh học của thủy tinh 46S với độ cứng và độ bền nén.
     Study of the behavior between the bioactivity of glass 46S with hardness and compressive strength.
     Bùi Xuân Vương
10.  Một số hợp chất flavonoid từ quả cây Ba soi khe núi.
       Flavonoids from the fruits of Macaraga sampsonii.
      Lê Trần Nguyên Vũ, Đỗ Thị Quỳnh, Trần Đăng Thạch, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường
11.  Nghiên cứu lý thuyết phản ứng tách hiđro giữa gốc metyl với một số anđehit.
       Theoretical study of hydrogen abstraction between the methyl radical and some aldehydes.
       Ngô Tuan Cường, Phan Thị Thùy, Trương Văn Nam, Phạm Thọ Hoàn, Trần Hữu Hưng, Nguyễn Thị Minh Huệ
12.  Nghiên cứu sự tương tác giữa cacboplatin với guanine bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử.
       Quantum chemical studies of interactions between carboplatin and guanine.
       Nguyễn Thị Thu An, Phạm Vũ Nhật
13.  Loại bỏ selen trong nước bằng vật liệu zirconi cố định trên than hoạt tính Trà Bắc theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3.
       Removal of selenic from water by zirconium material immobilized on activated carbon following hydrothermal method with NH3 medium.
       Đào Thị Phương Thảo, Bùi Văn Dương
14.  Hoạt tính gây độc tế bào và kháng vi sinh vật kiểm định của một số dẫn xuất bengamide.
       In vitro cytotoxic and antimicrobial activities of some bengamide derivatives.
       Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Vãn Cường
15.  Tổng hợp điện hóa màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L.
       Electrodeposition of sodium dope hydroxylapatite coating on 316L stainless steel.
       Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải, Đinh Thị Mai Thanh
16.  Thành phần hóa học của cây Mussaenda pubescens (Rubiaceae).
       Chemical constituents of Mussaenda pubescens (Rubiaceae).
       Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Phương Thảo, Lê Quý Thưởng, Trần Quốc Việt, Đồng Văn Trung
17.  Đánh giá khả năng bảo vệ thép của lớp phủ polyurea đi từ aspartic este gốc 4,4'-metylenbis- (2-metylcyclohexylamin).
       Evaluation of Steel protection capacity of the 4,4’-methylenebis (2-methylenebis(2- methylclohexylamine) aspartic ester based polyurea coating.
       Nguyễn Hữu Niếu, Phan Minh Trí, Nguyền Đẳc Thành, Đoàn Thị Yến Oanh
18.  Thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat cây bảy lá một (Paris polyphylla var. chinensis Franchet) trồng tại Việt Nam. 
       Chemical study of the ethyl acetate of Paris polyphylla var. chinensis Franchet) cultivated in Vietnam.
       Nguyễn Thị Duyên, Đỗ Thị Hà, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Quyết Chiến, Phạm Quốc Long
19.  Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với phân tử cacbon monoxit (CO) bằng phương pháp hoá học lượng tô.
       Quantum chemical sudties on the reaction mechanism between propargyl radical (C3H3) and carbon monoxide (CO).
       Phạm Văn Tiến, Phan Thị Thùy, Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Thị Minh Huệ, Ngô Tuấn Cường
20.  Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với glyxin bằng phương pháp phân tích nhiệt.
       Research the complex formation of some metal ions with glycine by thermal analysis method.
       Lê Văn Huỳnh
21.  Tổng hợp chọn lọc lập thể tubuphenylalanine axit (Tup) của tubulysin.
       Stereoselective synthesis of Tubuphenylalanine acid (Tup) fragment of tubulysin.
       Lê Văn Hải, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Lộc, Trần Văn Chiến
22.  Nghiên cứu điện cực anot trơ hỗn hợp oxit kim loại cho bảo vệ catot chống ăn mòn vỏ tàu biển.
       Studying inert mixed metal anodes for ship hull cathodic protection.
       Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Xuân Ngọc

Chi tiết

Chủ nhật, Ngày 26 tháng 3 năm 2023
06:57:09 AM