Tin tức sự kiện

Thông tin của Dự án “Tăng cường phương tiện làm việc” năm 2021

30/03/2022
I. Thông tin cơ bản của Dự án: Tên dự án: Tăng cường phương tiện làm việc. Chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ đầu tư: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ Kinh ...

Sách đỏ Việt Nam - Bộ Từ điển về các loài quý, hiếm của nước nhà

09/10/2020
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ xin giới thiệu cuốn sách hay về khoa học công nghệ, sinh học đang được giới thiệu tại triển lãm sách trực tuyến book365.vn: sách “Sách đỏ Việt Nam”.

HỢP TÁC XUẤT BẢN TẠP CHÍ HÓA HỌC VỚI NHÀ XUẤT BẢN WILEY-VCH (ĐỨC)

09/02/2018
Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Lãnh đạo Tạp chí Hóa học đã chính thức kí thỏa thuận hợp tác ...

Hội nghị tổng kết công tác xuất bản, in, phát hành năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

22/03/2017
Ngày 24/02/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo TW, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2017.
Chủ nhật, Ngày 10 tháng 12 năm 2023
04:32:31 PM