Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí khoa học công nghệ

Vietnam Journal of Mathematics
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology
Communications in Physics
Journal of Computer Science and CyberNetics
VietNam Journal of Mechanics
Tạp chí Công nghệ Sinh học
Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Tạp chí các Khoa học về Trái đất
Tạp chí Hoá học
Tạp chí Sinh học

Bộ sách chuyên khảo

Xử lý ảnh số viễn thám
Giá bán:
185,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Tự động hóa phân loại lớp phủ ...
Giá bán:
178,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học ...
Giá bán:
240,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Công nghệ tạo vaccine cúm gia ...
Giá bán:
230,000 VNĐ

Mua ấn phẩm

Bộ sách tham khảo

Thứ 5, Ngày 9 tháng 12 năm 2021
06:14:17 PM