Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí khoa học và công nghệ biển

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

- Số lượng: 4 số/năm

- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Chỉ số ISSN: 1859-3097

- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jmst

Năm 2022
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 4A
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2017
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 3
Giá bán:
VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ hai, Ngày 25 tháng 9 năm 2023
00:44:55 AM