Tin tức sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/12/2022
Ngày 24/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

26/12/2022
Ngày 21/12/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023” và Hội nghị ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

26/12/2022
Ngày 22/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành ...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCNVN tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

20/12/2022
Từ ngày 14-16/12/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Phan Kế Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa ...

Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023

20/12/2022
Ngày 19/12/2022, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư ...

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

15/12/2022
Từ ngày 12-15/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Tham dự khai mạc Lớp học có TS. Phạm Tuấn ...

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: "Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo"

18/10/2022
Ngày 10-11/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư ...

Tuyên truyền phổ biến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

17/10/2022
Thực hiện Công văn số 3753/HĐPH ngày 05/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc cung cấp hình ảnh phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Kế ...

Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10/10/2022
Trong không khí cả nước khắp nơi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10), ngày 13/9/2022 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1842/KH-VHL về việc tổ chức các ...

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

22/03/2017
Sáng ngày 27/12/2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017” nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Viện ...
Chủ nhật, Ngày 24 tháng 9 năm 2023
11:36:58 PM