Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Communications in Physics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP)
- Số lượng: 4 số /năm
- Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh
- Chỉ số ISSN: 0868-3166
- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vjs.ac.vn/index.php/cip

Năm 2022
Communications in Physics - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Communications in Physics - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Communications in Physics - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Communications in Physics - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3SI
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Communications in Physics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2017
Communications in Physics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2014
Communications in Physics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2013
Communications in Physics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
08:17:13 AM