Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Sinh học

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOLOGY

- Số lượng xuất bản: 4 số /năm.

- Ngôn ngữ: Việt, Anh

- Chỉ số ISSN: 0866-7160
- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)
- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio


Năm 2022
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2se
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Tạp chí Sinh học - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2014
Tạp chí Sinh học - Số 3&4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Tạp chí Sinh học - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
08:40:16 AM