Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

VietNam Journal of Mechanics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS
- Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm
- Số lượng: 300 cuốn/số
- Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh
- Chỉ số ISSN: 0866-7136
- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)
- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện
- Trụ sở: tầng 3, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://vjs.ac.vn/index.php/vjms
Năm 2022
VietNam Journal of Mechanics - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
VietNam Journal of Mechanics - Số Online First
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
VietNam Journal of Mechanics - Số 4
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
VietNam Journal of Mechanics - Số 4
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Chủ nhật, Ngày 10 tháng 12 năm 2023
04:38:10 PM