Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Hoá học

Số: 2018-3
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2018
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

17. Bài tổng quan: Phản ứng aldol hóa chọn lọc lập thể.
      Phần 2. Những nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực xúc tác hữu cơ và hóa học xanh
     Enantioselective aldol reaction.
     Part 2. Recent advances in organocatalysis and green chemistry.
     Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn, Nguyễn Hiển, Triệu Quý Hùng
18. Nghiên cứu tổng hợp dầu hướng dương epoxy hóa sử dụng xác tác nhựa trao đổi ion (AIER).
     Study on synthesis of epoxidized sunflower oil by acidic ion exchange resin (AIER) catalysts.
     Vũ Hữu Hưng, Bạch Trọng Phúc, Đào Văn Chương, Nguyễn Công Quyền
19. Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm H, H2, H2S và NO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO+HS).
     Theoretical study of forming hydrogen, hydrogen sulfide and nitrogen monoxide from the HCNO + HS reaction.
     Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Phương Duy, Trương Thị Cẩm Mai
20. Các hợp chất ecdysteroid và abietane diterpenoid từ loài Thông nàng (Dacrycarpus imbricatus) thu hái tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
     Ecdysteroids and abietane diterpenoids from the Dacrycarpus imbricatus collected in Lam Dong province, Vietnam.
     Trần Đức Quân, Đặng Viết Hậu, Nguyễn Thanh Tâm, Đào Đức Thiện, Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung, Lê Quốc Thắng, Lê Thị Hồng Nhung, Trịnh Thị Thủy
21. Tính toán các đặc trưng lưu hóa của cao su thiên và blend NR/CR với các phụ gia khác nhau.
     Calculation of vulcanization parameters of natural rubber and blend NR/CR with various fillers.
     Nguyễn Trọng Quang, Trần Viết Tiệp, Đặng Việt Hưng, Trần Trung Lê, Hoàng Nam, Bùi Chương
22. Các hợp chất spirosolane alkaloid từ cây lu lu đực (Solanum nigrum L.).
     Spirosolane alkaloids from Solanum nigrum L.
     Vũ Văn Đoán, Đỗ Thị Trang, Trần Thị Ngà, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Phạm Hải Yến, Trần Hồng Quang, Nguyễn Xuân Nhiệm, Phan Văn Kiệm, Bùi Hữu Tài
23. Nghiên cứu cấu trúc và độ bền của cluster anion SinFe- (n = 8-12), so sánh với dạng trung hòa và cation.
     Study of geometrical structures and stabilities of the anionic clusters SinFe- (n = 8-12) in comparison with neutral and cationic forms.
24. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit từ nhựa polyetylen P gia cư ng ng sợi nứa (Neohouzeaua dullooa) đơn hướng.
     Study and characterization of composite material based on polyethylene (PE) reinforced by unidirection bamboo (Neohouzeaua dullooa) fibers.
     Nguyễn Huy Tùng, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Chương, Đặng Hữu Trung, Đoàn Thị Yến Oanh
25. Ảnh hưởng của pH đến quá trình tổng hợp hiđrotanxit Mg-Cu-Al ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa styren.
      Effects of pH on the synthesis of Mg-Cu-Al hydrotalcites used as catalysts for styrene oxidation.
     Lê Thị Kim Huyền, Nguyễn Tiến Thảo
26. Nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng talc Thu Ngạc, Phú Thọ tới khả năng ảo vệ của màng phủ epoxy.
     Effects of talc mineral from Thu Ngac, Phu Tho mine on the corrosion protection of epoxy coating.
     Nguyễn Văn Thủy, Ngô Kế Thế, Tô Thị Xuân Hằng, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị ngọc Tú, Trần Thu Trang, Lương Như Hải
27. Quy trình đơn giản tổng hợp flutamide làm thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến.
     A simple procedure for the synthesis of flutamide used in prostate cancer treatment.
     Trần Văn Lộc, Nguyễn Thế Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Chiến
28. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai nanosilica/oligochitosan từ nSiO2 của tro vỏ trấu. 
     Synthesis of nanosilica/oligochitosan hybrid material from nSiO2 of rice husk ash.
     Lê Nghiêm Anh Tuấn, Bùi Duy Du, Đặng Văn Phú
29. Các hợp chất flavonoid glycoside phân lập từ hoa cây trà hoa vàng Camellia chrysantha.
     Flavonoid glycosides isolated from the flowers of Camellia chrysantha.
     Nguyễn Thị Hồng Vân, Cầm Thị Ính, Phạm Cao Bách, Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hương Quỳnh, Phạm Quốc Long
30. Triterpenoid và flavonoid từ dịch chiết etyl axetat của cây Nàng nàng (Callicarpa candicans (Burm. f. Hochr. Ở Việt Nam.
     Triterpenoids and flavonoids from the ethyl acetate extract of Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr. Growing in Viet Nam.
     Vũ Thị Thu Lê, Đỗ Tiến Lâm, Cầm Thị Ính, Phạm Quốc Long, Trần Đăng Thạch, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Hồng Minh
31. Cải tiến quy trình tổng hợp bicalutamide làm thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến.
    An improved procedure for the synthesis of bicalutamide used in treatment of prostate cancer.
    Trần Văn Lộc, Nguyễn Thế Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Chiến
32. Tổng hợp vật liệu compozit Ta3N5/BiVO4 có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng khả kiến.
     Synthesis of Ta3N5/BiVO4 composite with enhanced visible light efficiency photocatalysis.
     Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Lê Quỳnh Như, Trương Thanh Tâm, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Minh Phương, Mai Hùng Thanh Tùng
33. Nghiên cứu tính chất màng polypyrrol pha tạp axit salicylic trên nền thép CT3 được thụ động hóa ng moly dat và ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại.
    Investigation of polypyrrole films doped with salicylic acid on molybdate passivated CT3 steel and application in metal corrosion protection.
    Hoàng Thị Tuyết Lan, Trần Hồng Quang, Hà Mạnh Hùng, Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung
34. Tương tác của adenine với formaldehyde: Cấu trúc, độ bền, liên kết hydro.
     Interaction of adenine with formaldehyde: Structure, Stability and hydrogen bond.
     Võ Thị Kiều Như, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Tiến Trung
35. Một số hợp chất alkaloid từ loài hải miên Agelas oroides.
     Alkaloids from the sponge Agelas oroides.
     Đan Thị Thúy Hằng, Dương Thị Dung, Trần Hồng Quang, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Bùi Hữu Tài, Đỗ Công Thung, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
36. Nghiên cứu lý thuyết đư ng phản ứng của gốc metyl với etanol. Theoretical study of reaction paths of methyl radical with ethanol.
     Nguyễn Hữu Thọ, Dương Tuấn Quang
37. Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo của polyetylen glycol và metyl oleat sử dụng xúc tác hydrotalcit đã xử lý nhiệt. Study on transesterfication of polyethylene glycol and methyl oleate using from thermally treated hydrotalcite catalyst.
     Bùi Duy Hùng, Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thị Nam Bình, Phạm Anh Tài, Trần Thị Như Mai, Vũ Thị Thu Hà
38. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng màng chitosan - ferrit từ tính có cấu trúc quang học.
      Study on the preparation, characterization and application of magnetic mesoporous photonic chitosan-ferrite films.
     Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Lâm Sơn, Lê Quốc Thắng
39. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất tương hợp đến khả năng giải phóng thuốc lovastatin từ màng tổ hợp alginat/chitosan/lovastatin.
     The effect of some compatibilizers on the lovastatine release from alginate/chitosan/lovastatine composite films.
     Thạch Thị Lộc, Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Lê Đức Giang
40. Các hợp chất không alkaloid phân lập từ cây Xuyên tiêu Zanthoxylum nitidum.
     Non-alkaloid components from Zanthoxylum nitidum.
     Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Minh Quân, Cầm Thị Ính, Phạm Thị Hồng Minh, Trần Thị Thu Thủy, Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Hoàng
41. Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng, tính chất của nhựa epoxy đóng rắn b ng hợp chất cơ titan và một số hợp chất amin.
      Preparation, investigation of characteristics and properties of epoxy harderned by titanate agent and amine substances.
      Hồ Ngọc Minh, Đoàn Văn Phúc, Nguyễn Thúy Chinh, Trần Thị Thanh Vân, Thái Hoàng
42. Thông báo ngắn. Hoạt tính sinh học của dịch chiết lá mỏ quạ (Maclura cochinchinensis).
      Short communications. Biological activity of the leaves extract of Maclura cochinchinensis.
      Trần Văn Chiến, Trần Văn Lộc

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
10:17:24 AM