Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Hoá học

Số: 2018-1
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2018
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Bài tổng quan: Điểm lại các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học một số loài sinh vật biển Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017.
    Review. Study on chemistry and bioactivity of some marine organisms in Vietnam (2013-2017).
    Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Văn Thanh, Bùi Hữu Tài, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Quốc Long, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh
2. Bài tổng quan. Ứng dụng xúc tác dị thể trong lọc dầu sinh học (biorafinery) và sản xuất năng lượng mới.
    Review. Application of heterogeneous catalysts in the fields of bio-refinery and production of new energy.
     Vũ Thị Thu Hà
3. Bài tổng quan. Phương pháp tính hóa học lượng tử và một số ứng dụng của nó trong hóa học hiện đại.
    Review. Quantum chemical methods and some applications in modern chemistry.
    Nguyễn Thị Minh Huệ, Lâm Ngọc Thiềm

4. Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn polyuretan biến tính với trietoxyphenyl silan.
    Study on the anti-corrosion protection of polyurethane coatings modified with triethoxyphenyl silane.
    Phạm Gia Vũ, Vũ Kế Oánh, Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Thùy Dương, Thái Thu Thủy
5. Hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên và Thừa Thiên-Huế.
    Biological activity and chemical constituents of Litsea glutinosa collected from Thai Nguyen and Thua Thien-Hue province.
    Phạm Thị Ninh, Trần Thị Phương Thảo
6. Nghiên cứu thành phần hóa học của lá và vỏ cây thị (Diospyros decandra) thu hái tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
    Study on the chemical constituents of the leaves and barks of Diospyros decandra collected in Hung Yen province, Vietnam.
    Phạm Thị Ninh, Huỳnh Thị Kim Mỹ, Trần Thị Phương Thảo
7. Nghiên cứu tổng hợp zeolit Cr-ZSM-5 cho phản ứng cắt mạch nối đôi của axit béo.
    Study on preparation of Cr-ZSM-5 for oxidation of fatty acid.
    Nguyễn Thị Nhung, Lê Quang Diễn, Phan Huy Hoàng
8. Con đường mới tổng hợp 21-acetoxypregn-1,4,9(11)-trien-17α,21-diol-3,20-dion.
    New pathway for synthesis of 21-acetoxypregna-1,4,9(11)-triene-17α,21-diol-3,20-dione.
    Nguyễn Thị Diệp, Lưu Đức Huy
9. Nghiên cứu thành phần hóa học loài hải miên Rhabdastrella providentiae.
    Study on chemical constituents of the sponge Rhabdastrella providentiae.
    Dương Thị Dung, Đan Thị Thúy Hằng, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Trần Hồng Quang, Bùi Hữu Tài, Phan Văn Kiệm
10 Một số hợp chất triterpenoid saponin và xanthone glucoside từ cây viễn chí nhật (Polygala japonica Houtt.).
     Triterpenoid saponins and xanthone glucosides isolated from Polygala japonica Houtt.
     Trần Hồng Quang, Phạm Thành Công, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phan Văn Kiệm
11. Nghiên cứu chế tạo blend giữa polypropylene (PP) và cao su butadiene acrylonitril (NBR).
     Phần 2. Qui hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo blend NBR/PP.
     Preparation of NBR/PP blends by dynamic vulcanization method.
     Part 2. Optimization of NBR/PP blending process.
     Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Huy Tùng, Đặng Việt Hưng, Bùi Chương
12  Nghiên cứu chuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat.
     Study on chemical transformation of 5-amino-7-(carboxymethoxy)-6-hydroxyquinolinium-3-sulfonate.
     Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thị Hoa, Hoàng Thi Tuyết Lan
13  Loại bỏ màu thuốc nhuộm reactive yellow 160 bằng kỹ thuật fenton dị thể sử dụng bùn đỏ biến tính.
     Degradation of reactive yellow 160 dye by heterogeneous Fenton technique using iron-modified red mud.
     Đặng Thế Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đỗ Quang Trung, Đào Sỹ Đức
14  Nghiên cứu đặc trưng và tính chất của màng sơn polyurethan chứa nano CeO2-TiO2.
     Research, characterization and properties of polyurethane thin fimls containing CeO2-TiO2 nanopaticles.
     Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng và Đào Ngọc Nhiệm
15 Tổng hợp vật liệu CeO2 kích thước nanomet trên nền SiO2 và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của chúng.
     Synthesis of CeO2 nanomaterials on SiO2 base and investigation of its photocatalytic properties.
     Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm
16. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu hạt cây đen (Cleidiocarpon cavaleriei) bằng dianhydrit piromelitic.
     Study of the influence of the constituent ratio on the crosslinking of black seed (Cleidiocarpon cavaleriei) oil modified epoxy resin by dianhydride pyromellitic.
     Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng, Đàm Xuân Thắng.

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
09:43:05 AM