Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

Số: 4
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2018
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Geological values of lava caves in Krongno Volcano Geopark, Dak Nong, Vietnam

     La The Phuc, Hiroshi Tachihara, Tsutomu Honda, Luong Thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Hoang, Yuriko Chikano, Katsuji Yoshida, Nguyen Thanh Tung, Pham Ngoc Danh, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham Gia Minh Vu, Nguyen Thi Mai Hoa, Hoang Thi Bien, Truong Quang Quy, Nguyen Trung Minh

2. Geometry, kinematics and regional significance of faulting and related lamprophyric intrusion in the mineralised zone at the Pu Sam Cap complex, Northwest Vietnam

    Findlay R. H.

3. Study on groundwater abstraction by horizontal drains for minimization of saltwater upconing from below

    Nguyen Van Hoang, Nguyen Thanh Cong, Quach Quang Hai, Tran Van Quang

4. Determination of maximum tilt angle from analytic signal amplitude of magnetic data by the curvature-based method

    Pham Thanh Luan,  Le Huy Minh, Erdinc Oksum, Do Duc Thanh

5. Application of ensemble Kalman filter in WRF model to forecast rainfall on monsoon onset period in South Vietnam

    Pham Thi Minh, Bui Thi Tuyet, Tran Thi Thu Thao, Le Thi Thu Hang

Chi tiết

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
08:57:19 AM