Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 4
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2019
Kích thước:
Giá bìa: 40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Pythagorean Picture Fuzzy Sets, Part 1- basic notions

Bui Cong Cuong

2. Numerical solution of the problems for plates on some complex partial internal supports

Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang, Dang Quang Long

3. A HEDGE ALGEBRAS BASED CLASSIFICATION REASONING METHOD WITH MULTI-GRANULARITY FUZZY PARTITIONING

Phạm Đình Phong, Nguyen Duc Du, Nguyen Thanh Thuy, Hoang Van Thong

4. DISTORTION-BASED HEURISTIC METHOD FOR SENSITIVE ASSOCIATION RULE HIDING

Bac Le, Lien Kieu, Dat Tran

5. EXTENDING RELATIONAL DATABASE MODEL FOR UNCERTAIN INFORMATION

Hòa Nguyễn

6. CHOOSING SEEDS FOR SEMI-SUPERVISED GRAPH BASED CLUSTERING

Cuong Le, Viet Vu Vu, Le Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Hai Yen

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
09:28:45 AM