Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ GIÀNH 02 GIẢI THƯỞNG SÁCH VIỆT NAM NĂM 2013

10/01/2014
Năm 2013, Giải thưởng Sách Việt Nam do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức đã thu hút được sự tham gia của 37 nhà xuất bản trong cả nước với tổng số sách dự giải là 328 cuốn, gồm 188 cuốn dự giải sách Hay ...
Thứ 4, Ngày 24 tháng 10 năm 2018
10:09:12 AM