Tin tức sự kiện

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

03/06/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo:
  1. Yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội: Thời điểm từ ngày 10/5/2021 đến ngày 24/5/2021 đều phải khai báo y tế trên website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25/5/2021; từ ngày 25/5/2021, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội.
  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong công tác phòng, chống dịch, yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, đơn vị.
  3. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
  4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến.
  5. Tạm dừng hoạt động bán hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao trong cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng.
  6. Đối với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác dạy và học trực tuyến. Tạm dừng các hoạt động như: Hoạt động thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm; hoạt động bảo vệ luận văn, luận án…
  7. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và chủ động báo cáo Viện Hàn lâm khi có hiện tượng xảy ra liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm các yêu cầu trên./.

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-19948-428.html

(Nguồn tin: Vast.gov.vn)

Thứ 6, Ngày 29 tháng 10 năm 2021
03:11:41 AM