Tin tức sự kiện

Toàn cảnh công nghệ thông tin và truyền thông năm 2019

29/12/2020
Cuốn sách trắng của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những lĩnh vực công nghệ, bưu chính, an toàn thông tin mạng…

Bộ Thông tin và Truyền thông mới phát hành cuốn Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019 (sau đây viết tắt là Sách trắng 2019). Cuốn sách được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, chính phủ điện tử, cũng như yêu cầu của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Sách trắng 2019 cung cấp thông tin về tất cả lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý: Bưu chính, Viễn thông, Ứng dụng công nghệ thông tin, An toàn thông tin mạng, Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, Báo chí, truyền thông.

Các số liệu trong Sách trắng 2019 phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cập nhật đến ngày 31/12/2018. Các số liệu văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 30/11/2019. Các số liệu trong Sách trắng được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - đánh giá năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2017. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Góp phần vào thành quả chung đó, ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển, tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên 2 con số, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên các mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, tạo nên sự phát triển đột phá, sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường, cùng đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới”.


Bìa Sách trắng 2019.

https://news.zing.vn/toan-canh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-nam-2019-post1030294.html(Nguồn tin: Zing.vn)

Thứ 5, Ngày 9 tháng 7 năm 2020
09:02:21 PM