Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học) được thư chấp nhận của Content Selection & Advisory Board (CSAB) đưa vào danh mục các tạp chí của Scopus

18/12/2020
Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học) được thư chấp nhận của Content Selection & Advisory Board (CSAB) đưa vào danh mục các tạp chí của Scopus, trở thành tạp chí thứ tư của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên trong danh mục trích dẫn này.

Sau hai năm hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản Wiley-VCH có trụ sở tại Weinheim, Liên bang Đức. Tạp chí đã thay đổi toàn diện cả về hình thức và nội dung. Ban biên tập đã mời các chuyên gia nước ngoài tham gia vào Hội đồng biên tập. Tạp chí đã nhận được các bài viết của các tác giả trên thế giới gửi đăng. Số lượng bài viết được xem, tải và trích dẫn cũng tăng theo từng tháng. Từ năm 2019, Tạp chí đã được giới thiệu tới 700 cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các viện nghiên cứu trên toàn châu Âu.

Tháng 6 năm 2020, Tạp chí Hóa học đã trở thành tạp chí thứ năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên trong danh sách  Emerging Sources Citation Index (ESCI) của Web of Science và là tạp chí thứ bảy trong gần 400 tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục trích dẫn danh giá này.

Thêm nữa, ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tạp chí đã nhận được thư chấp nhận của Content Selection & Advisory Board (CSAB) đưa Tạp chí Hóa học vào danh mục các tạp chí Scopus với nhận xét rất tích cực:

 1. Tạp chí đăng tải một cách ổn định các bài báo có tính khoa học cao và phù hợp với các độc giả hàn lâm hoặc chuyên nghiệp quốc tế trong lĩnh vực hóa học.
 2. Các bài báo nhìn chung được viết và trình bày tốt, dễ hiểu.
 3. Nhìn chung, nội dung các bài báo phù hợp với tôn chỉ và mục đích của tạp chí.

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận thư đồng ý, Vietnam Journal of Chemistry sẽ chính thức có tên trong hệ thống trích dẫn Scopus.

Hiện nay, Vietnam Journal of Chemistry đã được chỉ mục trong các hệ thống sau:

 • Web of Science (ESCI)
 • Scopus (Accepted)
 • CAB Abstracts® (CABI)
 • Chemical Abstracts Service (ACS)
 • Crop Science Database (CABI)
 • Environmental Impact (CABI)
 • Environmental Science Database (CABI)
 • Horticultural Science Database (CABI)
 • Science and Technology Collection (EBSCO) Publishing
 • ASEAN Citation Index (ACI).

Như vậy, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 4/12 tạp chí thuộc hệ thống Scopus và 5/12 Tạp chí được chỉ mục trong hệ thống Web of Science.


Bìa 1 của số 6/2020 của Vietnam Journal of Chemistry

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021
09:26:04 PM