Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Sinh học (Academia Journal of Biology) đã được chỉ mục trong hệ thống trích dẫn của ASEAN Citation Index (ACI)

30/11/2020
Academia Journal of Biology (Tạp chí Sinh học có tên tiếng Anh trước đây là Journal of Biology) được xuất bản theo định kỳ mỗi năm 4 số. Từ năm 1978 đến 2013, tạp chí xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh (ISSN 0866-7160). Từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2020, nhằm nâng giao giá trị khoa học và phục vụ người đọc ở cả trong nước và quốc tế, Tạp chí Sinh học đã xuất bản mỗi năm 2 số bằng tiếng Việt và 2 số bằng tiếng Anh. Từ tháng 4 năm 2020, Tạp chí Sinh học xuất bản hoàn toàn toàn bằng tiếng Anh với tên Academia Journal of Biology, ISSN 2615-9023.

Đồng thời, nhằm giới thiệu, quảng bá và phát hành toàn cầu, năm 2014, Tạp chí đã ký thỏa thuận hợp tác với EBSCO của Hoa Kỳ cung cấp các ấn phẩm đã xuất bản trước đó. Qua quá trình nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung khoa học, hệ thống nhận bài, phản biện, biên tập trực tuyến, giao diện của trang thông tin điện tử của tạp chí, Tạp chí đảm bảo xuất bản đúng tiến độ với số lượng bài gửi đăng có chất lượng ngày càng cao.

Với những kết quả đã đạt được qua quá trình nâng cấp nêu trên, ngày 11/11/2020, Academia Journal of Biology đã được chỉ mục trong hệ thống trích dẫn của ASEAN Citation Index (ACI), trở thành tạp chí thứ bảy của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ mục trong hệ thống này. https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=22&name=The%20accepted%20journals%20for%20indexing%20in%20the%20ACI%20database%20in%20October%202020

Năm 2020, có 17 tạp chí đã được chỉ mục trong hệ thống ACI sau quá trình bình duyệt, bao gồm: 10 tạp chí của Malaysia, 1 tạp chí của Philippines, 2 tạp chí của Thái Lan và 4 tạp chí của Việt Nam.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Chủ nhật, Ngày 25 tháng 7 năm 2021
07:58:43 PM