Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

23/07/2018
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Nhà A16, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Tiêu chun:

       - Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

       - Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên;

       - Kinh nghiệm làm biên tập sách, ấn phẩm dạng sách từ 3 năm trở lên.

II. S lượng viên chc cn tuyn: 01 viên chức

       1. Ngạch Biên tập viên (hạng III), mã số V.11.01.03: 01 người.

III. H sơ đăng ký d tuyn gm có:

       - Đơn xin dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

       - Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

       - Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

       - Bản sao giấy khai sinh, Giấy chứng nhận sức khỏe cấp còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21-11-2007 của Bộ Y tế ; 

       - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 IV. Thi hn và đa đim nhn h sơ:

       - Thời gian nhận hồ sơ: Từ  23-7-2018 đến 21-8-2018 (trong giờ hành chính).

       - Địa điểm hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp - Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Nhà A16, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.22149041.

V. Hình thc và ni dung xét tuyn:

       - Hình thức: Xét tuyển

       - Nội dung xét tuyển: Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp; Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

VI. Thi gian và đa đim xét tuyn: Tháng 9-2018 tại Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Nhà A16, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

VII. L phí tuyn dng: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

* Tìm hiu thêm thông tin chi tiết trên Website: http://www.vap.ac.vn

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 24 tháng 7 năm 2019
02:05:14 PM