Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY thống báo về việc thay đổi một số hình thức

21/01/2019
Kính thưa Quý Độc giả và Quý Tác giả!

  

Năm 1962, Tập san Hóa học ra số đầu tiên gồm 32 trang. Năm 1976, được đổi tên từ Tập san Hóa học thành Tạp chí Hóa học. Tạp chí tăng từ 32 trang lên 48 trang vào 1986; 64 trang vào năm 1992 và 96 trang vào năm 1996 và năm 2003 là 132 trang; năm 2005 Tạp chí được phép tăng từ 4 số/năm lên 6 số/năm và từ đầu năm 2011 (tập 49), Tạp chí đã chuyển từ khổ 19×27 cm sang khổ A4 với hình thức ngày càng đẹp hơn. Từ năm 2014, Tạp chí được đầu tư nâng cấp chất lượng đạt chuẩn Quốc tế. Chính vì vậy số được xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh tăng lên. Năm 2018, Tạp chí xuất bản 2 số tiếng Việt và 4 số tiếng Anh. Từ năm 2019, Tạp chí sẽ xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh.


Năm 2018, Tạp chí đã kí Thoả thuận hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản Wiley-VCH, CHLB Đức. Tạp chí chính thức có tên trong flatform của Wiley-VCH www.vjc.wiley-vch từ số 1/2018.

Chính vì vậy, theo yêu cầu xuất bản mới ngày càng hội nhập kể từ tháng 1/2019 (tập 57), Tạp chí sẽ thay đổi một số hình thức như sau:

 1. Tạp chí chỉ nhận bài viết bằng tiếng Anh về các lĩnh vực Hoá học cơ bản, hoá học thực nghiệm, hoá lý thuyết, công nghệ hoá học, công nghệ hoá sinh, công nghệ vật liệu, công nghệ thực phẩm, hoá dược, hoá học xanh …. Các bài về Tổng quan, nghiên cứu và thông báo ngắn.

 2. Chuẩn bị bản thảo: Bài tổng quan/review: từ 10-25 trang. Bài nghiên cứu/Article Research: 5-7 trang/bản thảo; Thông báo ngắn: Short Communications: 1-2 trang/bản thảo. Khổ: A4. Định dạng: Lề trên 3,0 cm, lề trái, phải và dưới: 2,0 cm. Bản thảo được định dạng hai cột, khoảng cách giữa 2 cột: 0,5 cm. Co chữ: 11. Kiểu chữ: Times New Romans.

 3. Cách trình bày tài liệu tham khảo/References[1]: Tất cả các tài liệu tham khảo phải được viết hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Anh

Tạp chí/Journal article:

1. V. M. Dembitsky, T. A. Gloriozova, A. B. Imbs. Ferrocene and titanocene steroid conjugates: Structures and activities – a brief review, Vietnam J. Chem., 2018, 5, 127.

Sách/Book:
2. R. McWeeny, Coulson’s Valence, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 1979.

 1. Mục lục hình ảnh/Graphic content.

Tác giả cung cấp hình/ảnh đặc trưng hoặc tiêu biểu của bản thảo cho Tạp chí. Hình ảnh đó được chú thích rõ ràng và đặt phía cuối của bản thảo.

 1. Cách gửi bản thảo/Submission

Từ tháng 1/2019, Tạp chí Hoá học sẽ chính thức sử dụng phần mềm quản lý toà soạn ScholarOne để nhận bài/phản biện/biên tập/hiệu đính…. Phần mềm ScholarOne sẽ chính thức thay thế các hình thức nhận/gửi bài trước đây qua hệ thống mã nguồn mở hoặc qua e-mail của tạp chí.

Quý vị vào đường đường dẫn sau đây và làm theo hướng dẫn: www.vjc.wiley-vch.de/Submit an Article.

 1. Bản thảo được trình bày theo logic sau:

 • Tên bài báo không vượt quá 40 chữ;

 • Tên tác giả ghi đầy đủ, không viết tắt. Nếu tác giả là người Việt Nam viết theo thứ tự: họ, tên đệm, tên gọi (Nguyen Thuy Dung);

 • Ghi đủ/đúng địa chỉ của tác giả. Đặc biệt là tác giả chính phải ghi thật đầy đủ bao gồm: số điện thoại cá nhân/cơ quan (nếu có) và e-mail, để tiện liên lạc;

 • Tóm tắt/Abstract không vượt quá 250 chữ và từ khoá/keywords: 5 từ;

 • Nội dung chính bao gồm cả bảng biểu và hình ảnh;

 • Lời cảm ơn/Acknowledgments;

 • Tài liệu tham khảo/References;

 • Cung cấp thông tin file phụ trợ khi được yêu cầu.

 1. Nếu tác giả viết bài đăng ở Tạp chí ISI, Scopus… vui lòng trích dẫn các bài viết của Tạp chí Hoá học như sau: Vietnam J. Chem, 2018, 56(6), 717-720.

 2. Thời hạn xuất bản: Bài viết sau khi gửi đến Toà soạn qua hệ thống ScholarOne sẽ được: (1) kiểm tra đạo văn lần 1; (2) phản biện kín 2 vòng; (3) hiệu đính tiếng Anh; (4) kiểm tra đạo văn lần 2; (5) biên tập; (6) dàn trang…. Đảm bảo kĩ thuật 12 bước. Trong đó tác giả có thể được nhận được yêu cầu chỉnh sửa. Thời gian từ ngày nhận bài đến khi có phản biện: 4 tuần; thời gian chờ đăng từ 4 tuần đến 12 tuần (3 tháng).

 3. Bản thảo sau khi được xuất bản, tác giả có thể có 01 bản điện tử trên đường dẫn www.vjc.wiley-vch.de và 01 bản in có chất lượng và nội dung như nhau.

 4. Hiện nay Tạp chí đã có tên trong chỉ mục của ACS, TIB (Leibniz Information Centre for Science and Technology University Library) và một số hệ thống ACBI khác.

 5. Nếu cần thêm thông tin, xin liên lạc với:

TS. Đoàn Thị Yến Oanh

T Tòa soạn Tạp chí Hóa học

Tầng 3, nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84- 2437917412

E-mail: tchh@vjs.ac.vn; tchh62@vjs.ac.vn

Website: www.vjc.wiley-vch.de.

Tạp chí mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị để Tạp chí ngày càng phát triển và được chỉ mục trong một số hệ thống trong thời gian sớm nhất có thể.

TỔNG BIÊN TẬP

Đã kí

Trần Văn Sung

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 24 tháng 7 năm 2019
01:24:57 PM