Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

31/12/2019
Ngày 31/12/2019 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ ra Thông báo số 02/TB-NXB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Căn cứ vào Quyết định số 2167/QĐ-VHL của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký ngày 04/12/2019 về việc Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hiếu – Phó Giám đốc Nhà xuất bản KHTN&CN giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ kể từ ngày 01/01/2020.

Nhà xuất bản Khoa học  tự nhiên và Công nghệ trân trọng giới thiệu chức danh và chữ kí của đồng chí Phạm Thị Hiếu tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức để biết và thuận tiện liên hệ giao dịch, công tác.

Thông báo của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Nhà xuất bản KHTN&CN

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
07:41:53 PM