Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Họp Hội đồng tư vấn cấp Viện Hàn lâm tư vấn gia hạn Dự án nâng cao chất lượng các tạp chí Khoa học công nghệ (KHCN) của Viện Hàn lâm KHCNVN theo các tiêu chí của Scopus

10/10/2018
Sáng 5/10/2018, tại Phòng họp 611, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn cấp Viện Hàn lâm tư vấn gia hạn Dự án nâng cao chất lượng các tạp chí Khoa học công nghệ (KHCN) của Viện Hàn lâm KHCNVN theo các tiêu chí của Scopus do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ là đơn vị chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2018-2018.

        Hội đồng tư vấn Dự án do GS.TSKH Nguyễn Đình Công  - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN làm Chủ tịch Hội đồng.

        Báo cáo tại buổi họp, đ/c Trần Văn Sắc – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã trình bày trước Hội đồng tư vấn tình hình thực tế các tạp chí KHCN thực hiện Dự án; chỉ ra những kết quả đã đạt được; một số khó khăn thách thức, nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp giải quyết vấn đề. Kể từ khi thực hiện đề án nâng cấp các tạp chí theo các tiêu chí của Scopus đã 02 tạp chí đạt chuẩn ACI (ASEAN Citation Index), 01 tạp chí đã gửi hồ sơ Scopus, 01 tạp chí đã đang hợp tác với Nhà xuất bản Wiley của Đức để xuất bản và phát hành quốc tế.

Đ/c Trần Văn Sắc-Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản KHTN&CN báo cáo tại cuộc họp

        Sau khi nghe báo cáo của Nhà xuất bản KHTNCN, đồng quan điểm về chất lượng các tạp chí đã được nâng cao, những khó khăn thách thức và ghi nhận sự nỗ lực của các tạp chí KHCN trong quá trình thực hiện đề án, các thành viên Hội đồng tư vấn cũng đã đưa ra những ý kiến tư vấn giúp Nhà xuất bản, các tạp chí KHCN có thể tháo gỡ vướng mắc.


GS.TSKH Nguyễn Đình Công-Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

        Kết thúc buổi họp, thay mặt Hội đồng tư vấn, GS.TSKH Nguyễn Đình Công  - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ tịch Hội đồng đã quyết định đồng ý cho các tạp chí KHCN gia hạn thêm 2 năm để tiếp tục thực hiện đề án nâng cấp chất lượng tạp chí theo chuẩn Scopus.          

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 24 tháng 7 năm 2019
01:47:05 PM