Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH NĂM 2015

17/03/2015
13,14 /3 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội nghị Triển khai công tác xuất bản, phát hành năm 2015 và một số nội dung cơ ...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH NĂM 2014

25/03/2014
Ngày 24/3/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ xuất bản, phát hành năm 2014. Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo: Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Trung ương; ...

THÔNG BÁO

26/02/2014
Ngày 24/02/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.
Thứ 7, Ngày 20 tháng 1 năm 2018
04:42:11 AM