Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM SÓNG THẦN TRÊN BIỂN ĐÔNG PHỤC VỤ CẢNH BÁO SỚM VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 170,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Chương I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SÓNG THẦN

Chương II. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU SÓNG THẦN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

Chương III.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM VÀ RỦI RO SÓNG THẦN

Chương IV. CÁC VÙNG NGUỒN SÓNG THẦN TRÊN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG

Chương V. ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM SÓNG THẦN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG

Chương VI. ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO SÓNG THẦN CHO CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM

Chương VII. HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM VÀ GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO SÓNG THẦN

Chương VIII. ỨNG PHÓ SÓNG THẦN
Thứ 4, Ngày 21 tháng 2 năm 2018
07:53:04 PM