Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

CÁC LOÀI ONG KÝ SINH HỌ BRACONIDAE (HYMENOPTERA) VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI Ở VIỆT NAM

Tác giả: Khuất Đăng Long
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 368
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 110,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Trang

 

Lời giới thiệu

Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌ OKS BRACONIDAE NEES, 1811   

13

1. Sơ lược tình hình nghiên cứu về hệ thống học

13

2. Đặc điểm sinh học và ý nghĩa kinh tế

15

3. Đặc điểm hình thái OKS thuộc họ Braconidae

18

 

Chương II. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ VÀ LÀM TIÊU BẢN MẪU OKS

29

1. Một số phương pháp thu mẫu OKS    

29

2. Bảo quản mẫu OKS sau khi thu được

35

3. Phương pháp sấy mẫu OKS

36

4. Phương pháp làm tiêu bản OKS

38

5. Ghi nhãn trên tiêu bản OKS

40

Chương III. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI OKS HỌ BRACONIDAE       

41

1. Hệ thống phân loại học

41

2. Định loại các phân họ và các loài OKS thuộc họ Braconidae ở Việt Nam

49

3. Đặc điểm hình thái của các loài OKS điển hình trong các phân họ thuộc họ Braconidae

64

4. Tổng quan về đặc điểm sinh học của 15 phân họ điển hình thuộc họ OKS Braconidae

189

Chương IV. ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC VÀ SINH THÁI

HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI OKS ĐIỂN HÌNH… 197

 

1. Đặc điểm sinh vật học và hình thái các pha trước trưởng thành của một số loài OKS

197

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển các pha trước trưởng thành của một số loài OKS

213

3. Mối quan hệ qua lại giữa các pha phát triển trước trưởng thành của ký sinh với sự phát triển của sâu non vật chủ

216

4. Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của ong trưởng thành

227

5. Sự xuất hiện và hoạt động của một số loài OKS trên cây nông nghiệp phổ biến

256

6. Những yếu tố có ảnh hưởng đến số lượng, sự xuất hiện và hoạt động của OKS

278

Chương            V. VAI TRÒ CỦA CÁC LOÀI OKS HỌ BRACONIDAE VÀ KHẢ NĂNG LỢI DỤNG CHÚNG TRONG PHÒNG TRỪ CÁC LOÀI SÂU HẠI CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP 

297

1. Hiệu quả của một số loài OKS phổ biến trên cây trồng nông nghiệp

297

2. Lợi dụng hoạt động của các loài OKS thuộc họ Braconidae trong tập hợp ký sinh ở sâu hại

320

3. Lợi dụng tập tính hoạt động trong ngày của OKS khi phòng trừ bằng hóa học

321

4. Lợi dụng mối quan hệ theo thời gian giữa sâu hại và OKS trong phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa          

325

5. Sử dụng các loại cây trồng xen nhằm bảo vệ và phát triển ong kén đơn trắng Cotesia vestalis trong ruộng rau họ hoa Thập tự           

328

6. Duy trì và bảo vệ tại chỗ OKS trên đồng ruộng

329

TÀI LIỆU THAM KHẢO

338

BẢNG TRA CỨU TÊN KHOA HỌC

355

Thứ 3, Ngày 20 tháng 2 năm 2018
04:57:35 AM