Sách Đại học và sau đại học

Các phương pháp phân tích hoá lý vật liệu

Tác giả: Trần Đại Lâm (Chủ biên)
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 160,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
Chương 1. Phổ hấp thụ hồng ngoại (IR)
Chương 2. Phổ tán xạ Raman
Chương 3. Phổ tử ngoại-khả kiến (UV-vis)
Chương 4. Phổ quang phát quang (PL)
Chương 5. Các phương pháp quang phổ nguyên tử (Atomic spectroscopy)
PHẦN THỨ HAI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BẰNG TIA X
Chương 6. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
Chương 7. Phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Chương 8. Phổ quang điện tử tia X (XPS)
Chương 9. Phổ điện tử Auger (AuES)
PHẦN THỨ BA - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH THÁI VÀ BỀ MẶT RIÊNG
Chương 10. Phương pháp hiển vi điện tử
Chương 11. Phương pháp hiển vi quét đầu dò (SPM)
Chương 12. Phân tích kích thước hạt bằng tán xạ ánh sáng động (DLS)
Chương 13. Phân tích độ xốp của vật liệu
PHẦN THỨ TƯ - TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU
Chương 14. Phân tích tính chất điện của vật liệu
Chương 15. Các phương pháp phân tích điện hoá
Chương 16. Phương pháp đo tính chất từ của vật liệu khối
Chương 17. Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
Chương 18. Cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR)
PHẦN THỨ NĂM - PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT NHIỆT VÀ CƠ LÝ
Chương 19. Phương pháp phân tích nhiệt
Chương 20. Phân tích tính chất cơ lý của vật liệu
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chủ nhật, Ngày 19 tháng 5 năm 2019
03:52:39 PM