Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Số: 6
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2014
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Table of Contents

Articles

NHÓM QUAN HỆ LOGIC MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ
Nguyễn Công Điều 659
ON THE SYNCHRONIZATION OF HETEROGENEOUS PHASE OSCILLATOR NETWORKS
Nguyen Dinh Hoa 673
Tối ưu hóa hệ mờ-noron trong điều khiển Robot
Phan Bùi Khôi, Nguyễn Văn Toản 685
Numerical calculations and analyses in diagonal type MHD generator
Lê Chí Kiên 701
CLONING AND EXPRESSION OF FUSION PROTEIN GLUTATHION S TRANSFERASE-STREPTAVIDIN ON Bacillus subtilis SPORES AND EVALUATION OF ITS SPECIFIC BINDING WITH BIOTINYLATED ANTIBODY CETUXIMAB
Bùi Thu Thuỷ, Phan Huong Trang, Nguyen Trang Hieu, Tran Thi My, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh 711
NGHIÊN CỨU CẢI BIẾN CHỦNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP COENZYME Q10
Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong, Đặng Thị Thu 721
Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm trên cơ sở khoáng sét và tinh bột biến tính
Nguyễn Văn Mạnh, Lê Bảo Trung, Nguyễn Việt Huy, Đào Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh 735
Effect of Different Types of Liquid Natural Rubbers on the Modification of DGEBA-Based Epoxy Resin
Pham Huu Ly, Do Bich Thanh, Pham Son Tung, Le Duc Giang 743
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG HỆ XÚC TÁC HYDROTALCITE HAI THÀNH PHẦN Mg-Al CHO PHẢN ỨNG DECACBOXYL HÓA DẦU DỪA THU HYDROCACBON
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hoàng Ngọc Dũng 755
TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA MÀNG FLO-HYDROXYAPATIT TRÊN NỀN THÉP KHÔNG GỈ 316L
Phạm Thị Năm, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Mai Thanh 765
IMPEDIMETRIC IMMUNOSENSOR FOR ATRAZINE DETECTION BASED ON POLYPYRROLE NANOWIRES
Nguyen Van Anh, Nguyen Van Quan, Nguyen Hai Binh, Nguyen Le Huy, Le Trong Huyen, Tran Dai Lam 777
High-molecular weight cellulose ether influence on the adhesive properties of fresh mortars
Le Thanh Hai, Phan Van Tien 787
BUILDING AN IN-HOUSE MATLAB-BASED SOFTWARE FOR GRAPHICAL ANALYSIS OF FTICR MS DATA OF RIVER WATER
Nguyen Dac Thanh, Nguyen Thi Hong Nhung, Akio Miyazato, Ngo Van Quang, Nguyen Quang Tam, Nguyen Tien Tai 795
GIẢM GAI ĐIỆN ÁP TRÊN THANH CÁI DC VÀ TĂNG HỆ SỐ TĂNG ÁP TRONG BIẾN TẦN MÁY BIẾN ÁP NGUỒN-Z
Nguyễn Minh Khai, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Văn Nhờ, Hồ Đắc Lộc 803

Chi tiết

Thứ 6, Ngày 22 tháng 3 năm 2019
11:59:27 AM