Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Số: 2
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2014
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Table of Contents

Articles

NGHIÊN CỨU CHIẾT PHLOROTANNIN VỚI HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG NÂU Sargassum mcclurei BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM DẦM CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG
Cuong Xuan Dang, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý 135
Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương
Bùi Bích Ngọc, VŨ ĐỨC CHIẾN, BÙI QUANG THUẬT 143
Application of Response Surface Methodology to Optimize Biodiesel Production from Esterification of Palmitic Acid in Excess Methanol
Đặng Tấn Hiệp, Chen Bing-Hung 151
ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI XENLULO TỚI TÍNH DÍNH BÁM CỦA VỮA TRÁT TƯỜNG Ở TRẠNG THÁI TƯƠI
Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương 159
Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lí hóa trong quá trình sản xuât bánh men rượu phần
Lê Văn Điệp, Han Bei-Zhong 167
ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN CỦA PHỨC HỆ NANOCHITOSAN - TINH DẦU NGHỆ VÀ NANO BẠC
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường 177
CLIMATE AND AIR QUALITY CO-BENEFITS OF IMPROVING TAXI SYSTEM IN HA LONG CITY, QUANG NINH
Nghiêm Trung Dũng, Ho Tuan Anh 185
ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)
Trịnh Đức Công, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, Hoàng Dương Thanh 195
EFFECT OF CELLULOSE ETHER AS A THICKENING AGENT ON THE ADHESIVE AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MORTARS
Phan Văn Tiến 201
HOÀN NGUYÊN VẬT LIỆU POLIANILIN - PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG XỬ LÝ CHÌ(II) TRONG DUNG DỊCH
Phan Thị Bình, Phạm Thị Tốt, Mai Thị Thanh Thùy, Mai Thị Xuân 211
CHẾ TẠO VÀNG NANO ĐIỀU CHỈNH TĂNG KÍCH THƯỚC HẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến 219
PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH FLUTTER CỦA DẦM CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ RIÊNG PHỨC
Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An 227
XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG ĐẠI LIÊN KHI BẮN
Phạm Huy Chương 239
KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA TÀU HẢI QUÂN KHI BẮN TÊN LỬA RẢI NHIỄU PK-16
Nguyễn Lạc Hồng 247

Chi tiết

Thứ 6, Ngày 22 tháng 3 năm 2019
11:59:41 AM