Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Số: 1
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2017
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Hoang Quoc Tuan, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu.
    Changes in composition of flavour precursor amino acid in leaves of tea (Camellia sinensis) during orthodox black tea processing.
     Sự biến đổi thành phần tiền chất tạo mùi amino acid của lá chè (Camellia sinensis) trong quá trình chế biến sản xuất chè đen OTD.
2. Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Phan Van Kiem
    Phenyl derivatives from the leaves of the Vietnamese plant antidesma hainanensis.
    Các hợp chất phenyl the từ lá cây chòi mòi Hải Nam (Antidesma hainanensis).
3. Pham Bao Nguyen, Dong Thi Anh Dao.
    Optimization of enzymatic hydrolysis conditions for increasing the efficiency of dry matter extracted from Limonia acidissima pulp by combined cellulase -pectinase enzymes using response surface methodology.
    Tối ưu hóa các điều kiện thủy phân bằng enzyme để gia tăng hiệu suất thu hồi chất khô từ thịt quả trái quách với sự kết hợpp của cellulase và pectinase sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng.
4. Nguyen Thi Nguyen, Phan Ngoe Hoa, Le Thi Thu Thao, Phan Dinh Tuan.
    Effect of thermal treatment on the quality of black garlic produced from Phan Rang’s natural fresh material.
5. Nguyen Thi Huyen Trang
    Fabrication of periodic arrays of microholes in thin Ag-films by femtosecond laser pulses.
    Chế tác mảng vi lỗ trên màng mỏng Ag bởi xung laser femto giây.
6. Phong Van Pham, Hong Khanh Dieu Nguyen
    Study on conversion of vegetable oil deodorizer distillate to biodiesel using mesoporous oxo-phosphated sulfated zirconia.
    Nghiên cứu chuyển hóa cặn béo thải từ dầu thực vật thành biodiesel trên xúc tác ziconi oxit sunfat oxophotphat hóa.
7. Le Cao The, Vu Minh Tan, Phan Thi Binh
    Removal of Pb2+ from aqueous solution by adsorption onto composite based on Eucalyptus leaf and polyaniline.
    Loại bỏ Pb2+ khỏi dung dịch nước bằng hấp phụ trên compozit từ lá cây bạch đàn và polianilin.
8. Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Due Vu Quyen, Ho Van Minh Hai, Dang Xuan Tin, Dao Thi Phuong Mai
    Synthesis of environment-friendly (Bi, Ca, Zn)V04 inorganic yellow pigments.
    Tổng hợp bột màu vàng (Bi, Ca, Zn)V04 thân thiện với môi trường.
9. Nguven Thi Yen Lien, Nghiem Trung Dung
    The determination of driving characteristics of Hanoi bus system and their impacts on the emission.
    Xác định đặc trưng lái của hệ thống xe buýt Hà Nội và tác động của chúng tới sự phát thải.
10. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Duy An, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Bích Thủy, Lê Đức Nghĩa, Duong Thị Thủy, Hồ Tú Cường
     Đánh giá mức độ phì dưỡng của một số hồ nội thành Hà Nội.
    Assessment of the trophic status in some lakes within Hanoi inner city.
11. Le Thi Tinh Minh, Nicolas Retiere, Nguyen Dinh Quang
    A new approach of scale invariance for complex system and application in power line communication modelling.
    Cách tiếp cận mới vệ tính bất biến đối với một hệ thống phức tạp và ứng dụng trong mô hình hoá truyền tin trong hệ thống điện.
12. Tran Thanh Son, Tran Anh Tung
    Current unbalance reduction in low voltage distribution networks using automatic phase balancing device.
    Giảm độ không đối xứng dòng điện của lưới phân phối hạ áp bằng ứng dụng thiết bị tự động chuyển pha.
13. Le Xuan Hai, Thai Huu Nguyen, Tran Gia Khanh, Nguyen Tien Thanh, Bui Trong Duong, Phan Xuan Minh
    Anti-sway tracking control of overhead crane system based on PID and fuzzy sliding mode control.
    Điều khiển bám chống lắc cho cần cẩu treo trên cơ sở kết hợp điều khiển PID và điều khiển trượt mờ.
14. Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Quốc Uy
    Mô phỏng lưu động của nước trong bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống thủy tinh chân không
    Simulation of water flows in evacuated tube solar collectors.

Chi tiết

Thứ 6, Ngày 22 tháng 3 năm 2019
10:55:43 AM