Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Số: 1
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2014
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Table of Contents

Articles

An Executive Review of Sludge Pretreatment Techniques
Le Ngoc Tuan, Phạm Ngọc Châu 1
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU
Vũ Như Lân 35
ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỒI LAN VÂN HÀI (PAPHIOPEDILUM CALLOSUM) NUÔI CẤY IN VITRO
Dương Tán Nhựt 49
NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU CÁC THÀNH PHẦN CHỨA OXY VÀ TẠO HƯƠNG LIỆU TỪ TINH DẦU VỎ QUẢ CÓ MÚI
Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú 63
Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt Thermoanaerobacterium aciditolerans Trau DAt phân lập ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền 73
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ ANALOGUE STYRYL-LACTONE
Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Triệu Quý Hùng, Châu Văn Minh, Daniele Bonnet-Delpon 83
SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỘC TÍNH SINH THÁI VI KHUẨN LAM TỪ HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT
Dao Thanh Son, Bùi Bá Trung, Võ Thị Mỹ Chi, Bùi Thị Như Phượng, Đỗ Hồng Lan Chi, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Lê Thanh Khiết 91
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ANTI-CORROSION PROPERTIES OF EPOXY-ORGANOBENTONITE COMPOSITE ADDED ZnO SUBMICROMETER PARTICLES
BUI QUOCBINH, BUI QUOC BINH 101
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT MÀNG TỔ HỢP DẠNG ĐA LỚP GRAPHEN/POLY(1,5-DIAMINONAPHTHALEN)
Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Hải Bình, Vũ Hoàng Duy, Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng 115
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ KHUÔN ĐẾN QUÁ TRÌNH GIẢI NHIỆT KHÔNG LIÊN TỤC CỦA KHUÔN PHUN ÉP NHỰA
Pham Son Minh, Do Thanh Trung 123

Chi tiết

Thứ hai, Ngày 18 tháng 2 năm 2019
02:08:37 PM