Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

Số: 4
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2019
Kích thước:
Giá bìa: 40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Seismogenic nodes as a viable alternative to seismogenic zones and observed seismicity for the definition of seismic hazard at regional scale

Paolo Rugarli, Franco Vaccari, Giuliano Panza

2. Ground displacement of the 6 July 2019 Ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations

Nguyen Ngoc Lau, Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Binh Thai Pham

3. Probabilistic seismic hazard assessment for Hanoi city

Pham The Truyen, Nguyen Hong Phuong

4. Application Terrasar-X data for studying land subsidence in Hanoi City

Nguyen Duc Anh, Tran Quoc Cuong, Tran Van Anh, Hoang Anh The, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Huy Thang

5. Spatial distribution of submerged aquatic vegetation in An Chan coastal waters, Phu Yen province using the PlanetScope satellite image

Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thai Hoa, Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Lam

6. Performance of SEACLID/CORDEX-SEA multi-model experiments in simulating temperature and rainfall in Vietnam

Nguyen Thi Tuyet, Ngo Duc Thanh, Phan van Tan

7. Research on fabrication of non-calcined geopolymer ceramics from kaolin Tung Ba, Vi Xuyen, Ha Giang

Tran Thi Lan, Nguyen Anh Duong, Phan Luu Anh, Tran Thi Man

Chi tiết

Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
08:30:14 AM