Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

Số: 2
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2019
Kích thước:
Giá bìa: 40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Estimation of Above Ground Biomass Using Support Vector Machines and ALOS/PALSAR data

Thota Sivasankar, Junaid Mushtaq Lone, Sarma K. K., Abdul Qadir, Raju P.L. N.

2. The significance of zircon U-Pb ages in the Ba river basin to the timing of major tectonic stages of Kontum massif

Doan Dinh Hung, Yukiyasu Tsutsumi, Toshifumi Komatsu, Nguyen Hoang, Nguyen Ba Hung, Trinh Thai Ha, Nguyen Thi Dung, Nguyen Trung Minh

3. The Bioclimatic map of Southern Vietnam for tourism development

Nguyen Khanh Van, Hoang Thi Kieu Oanh, Vuong Van Vu, Le Thi Thuy Hien

4. Simultaneous removal of heavy metals from aqueous solutions by Equisetum diffusum D. Don

Nguyen Thi Hoang Ha, Vu Thi Thom

5. The first Vietnam School of Earth Observation: Atmospheric Remote Sensing and Molecular Spectroscopy

Tran Ha, Arnaud Cuisset, Sébastien Payan, Martin Schwell, Yao Té, Linda Tomasini, Yannick Giraud- Héraud

6. Recreational and conservative valuation of Bien Ho landscape

Nguyen Thanh Tuan, Tran Thuy Chi, Tran Van Y, Vu Thi Mung

7. Formation pressure - temperature (P-T) of Ye Yen Sun granite

Nguyen Viet Y, Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Pham Trung Hieu

8. Environments of upper miocene sediments in the Hanoi depression interpreted from grain-size parameters

Mai Thanh Tan, Dinh Van Thuan, Nguyen Dich Dy, Nguyen Van Tao, Le Duc Luong, Trinh Thi Thanh Ha, Ngo Thi Dao

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
09:24:19 AM