Sách ứng dụng & PT công nghệ cao

BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả: Lê Xuân Hiền
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 398
Năm xuất bản:
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 126,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Trang

Mc lc

5

Các t viết tt

7

Li nói đu

9

Chương I. Biến đổi hóa học cao su thiên nhiên

13

 • I.1. Một số nét về biến đổi hóa học cao su thiên nhiên

13

 • I.2. Hoạt tính hóa học và khả năng biến đổi của cao su thiên nhiên

17

 • I.3. Cắt mạch cao su thiên nhiên

31

 • I.4. Hóa vòng cao su thiên nhiên

98

 • I.5. Epoxy hóa cao su thiên nhiên

121

 • I.6. Biến đổi cao su thiên nhiên lỏng và cao su thiên nhiên epoxy hóa

142

 • Tài liệu tham khảo

217

Chương II. Khâu mạch cao su thiên nhiên và các dẫn xuất

233

 • II.1. Lịch sử phát triển

233

 • II.2. Khâu mạch cao su thiên nhiên và các dẫn xuất bằng liên kết đôi isopren và allyl hydro.

236

 • II.3. Khâu mạch cao su thiên nhiên epoxy hóa bằng nhóm epoxy

308

 • II.4. Khâu mạch cao su thiên nhiên acrylat hóa bằng nhóm acrylat

376

 • Tài liệu tham khảo
410
Thứ 7, Ngày 19 tháng 9 năm 2020
06:29:25 PM