Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

VietNam Journal of Mechanics

Số: Online First
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2021
Kích thước:
Giá bìa: 50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Nonlinear response of doubly curved sandwich panels with CNT-reinforced composite core and elastically restrained edges subjected to external pressure in thermal environments

Hoang Van Tung, Dao Nhu Mai, Vu Thanh Long

Chi tiết

Thứ 7, Ngày 2 tháng 7 năm 2022
02:54:18 PM