Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

VietNam Journal of Mechanics

Số: 4
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2018
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Effective boundary condition for the reflection of shear waves at the periodic rough boundary of an elastic body

    Agnès Maurel, Jean-Jacques Marigo,  Kim Pham

    doi: 10.15625/0866-7136/13497

2. Second order homogenization of quasi-periodic structures

    Duc Trung Le, Jean-Jacques Marigo

    doi:10.15625/0866-7136/13498

3. A generalisation to cohesive cracks evolution under effects of non-uniform stress field

    Tuan-Hiep Pham, Jérôme Laverne, Jean-Jacques Marigo

    doi:10.15625/0866-7136/13499

4. Effective conductivity of isotropic composite with Kapitza thermal resistance

    Nguyen Trung Kien, Nguyen Van Luat, Pham Duc Chinh

    doi: 10.15625/0866-7136/12936

5. BACKONE equation of state for Cis-1, 3, 3, 3-tetrafluoropropene (R1234ze(Z))

    Phan Thi Thu Huong,  Lai Ngoc Anh

    doi: 10.15625/0866-7136/13207

6. Influence of the driving frequency and equivalent parameters on displacement amplitude of electrostatic linear comb actuator

   Hoang Trung Kien, Vu Cong Ham, Pham Hong Phuc

    doi:10.15625/0866-7136/13215

7. Comparative stable walking gait optimization for small-sized biped robot using meta-heuristic optimization algorithms

    Tran Thien Huan, Ho Pham Huy Anh

    doi:10.15625/0866-7136/12294

Chi tiết

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
09:32:10 PM