Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 4
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2018
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Preface

Luong Chi Mai

10.15625/1813-9663/34/4/13592

 

VLSP Shared Task: Named Entity Recognition

Huyen T M Nguyen, Quyen T Ngo, Luong X Vu, Vu M Tran, Hien T T Nguyen

10.15625/1813-9663/34/4/13161

 

VLSP SHARED TASK: SENTIMENT ANALYSIS

Huyen T M Nguyen, Hung V Nguyen, Quyen T Ngo, Luong X Vu,            Vu Mai Tran, Bach X Ngo, Cuong A Le

10.15625/1813-9663/34/4/13160

 

A Feature-Based Model for Nested Named-Entity Recognition at VLSP-2018 NER Evaluation Campaign

Minh Quang Nhat Pham

10.15625/1813-9663/34/4/13163

 

A TRANSFORMATION METHOD FOR ASPECT-BASED SENTIMENT ANALYSIS

Thin Van Dang, Vu Duc Nguyen, Nguyen Van Kiet, Nguyen Luu Thuy Ngan

10.15625/1813-9663/34/4/13162

 

DEVELOPMENT OF HIGH-PERFORMANCE AND LARGE-SCALE VIETNAMESE AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION SYSTEMS

Do Quoc Truong, Pham Ngoc Phuong, Tran Hoang Tung, Luong Chi Mai

10.15625/1813-9663/34/4/13165

 

Development of Vietnamese Speech Synthesis System using Deep Neural Networks

Thinh Van Nguyen, Bao Quoc Nguyen, Kinh Huy Phan, Hai Van Do

10.15625/1813-9663/34/4/13172

 

ACCELERATION IN STATE-OF-THE-ART ASR APPLIED TO A VIETNAMESE TRANSCRIPTION SYSTEM

Nhut Minh Pham, Vũ Hải Quân

10.15625/1813-9663/34/4/13181

 

Table of Contents

Table of Contents

10.15625/1813-9663/34/4/13593

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
09:35:14 AM