Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 3
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2014
Kích thước:
Giá bìa: 30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

Table of Contents

Mining Class Association Rules in Distributed Datasets
Nguyen Thi Thuy Loan, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Hữu Ngự 189-202
Evaluating spam detection techniques using ranking algorithm in email network at Hanoi University
Vu Minh Tuan, Tran Quang Anh, Ha Quang Minh 203-215
Some intuitionist linguistic aggregation operators
Pham Hong Phong, Bui Cong Cuong 216-226
An evolutionary method to generate Mamdani rule-based systems with hedge algebra based semantics for regression problems
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Văn Long 227-238
New approach for ontology matching using consensus theory
Nguyễn Văn Trung, Phan Bá Trí, Hoàng Hữu Hạnh 239-252
Heuristic and genetic algorithms for solving minimum-energy multicasting problem in duty-cycled wireless sensor networks
Nguyễn Thái Dương, Huỳnh Thị Thanh Bình, Ngô Hồng Sơn 253-266
A novel l-mer counting method abundance-based binning of metagenomic reads
Le Van Vinh, Tran Van Lang, Tran Van Hoai 267-277
Hierarchy supervised SOM neural network applied for classification problem
Le Anh Tu, Nguyen Quang Hoan, Le Son Thai 278-290

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 28 tháng 6 năm 2022
10:55:36 AM