Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 2
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2021
Kích thước:
Giá bìa: 55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

COMPUTER SCIENCE

One-minium-only basic-set trellis min-max decoder architecture for nonbinary ldpc code

The Cuong Dinh, Huyen Pham Thi, Hung Dao Tuan, Nghia Pham Xuan

Recursive join processing in big data environment

Anh-Cang Phan, Thanh-Ngoan Trieu, Thuong-Cang Phan

A hybrid model using the pretrained bert and deep neural networks with rich feature for extractive text summarization

Tuan Minh Luu, Huong Thanh Le, Tan Minh Hoang

Fuzzy relational database model and managemant system for imprecise information

Hoa Nguyen, Nguyen Thi Uyen Nhi, Le Nhat Duy

CYBERNETICS

On a stochastic linear dynamical system driven by a volterra process

Tuong Manh Tran

Chi tiết

Thứ 7, Ngày 2 tháng 7 năm 2022
03:20:03 PM