Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 2
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2019
Kích thước:
Giá bìa: 40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. A computational framework to analyze human genomes

Vinh Le

2. Nonlinear approximations of functions having mixed smoothness

Cuong Manh Nguyen

3. Real-Time Smile Detection using Deep Learning

Chi Cuong Nguyen, Giang Son Tran, Thi Phuong Nghiem, Jean-Christophe Burie, Chi Mai Luong

4. Neural Machine Translation between Vietnamese and English: an Empirical Study

Hong-Hai Phan-Vu, Viet Trung Tran, Van Nam Nguyen, Hoang Vu Dang, Phan Thuan Do

5. NASH EQUILIBRIUM MODEL FOR CONFLICTS IN PROJECT MANAGEMENT

Thang Quyet Huynh, Ngoc Bao Trinh, Thang Xuan Nguyen

6. TRACKING CONTROL FOR ELECTRO-OPTICAL SYSTEM IN VIBRATION ENVIROMENT BASED ON SELF-TUNING FUZZY SLIDING MODE CONTROL

Duyen Ha Thi Kim, Tien Ngo Manh, Chien Nguyen Nhu, Viet Do Hoang, Huong Nguyen Thi Thu

 

Chi tiết

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
09:35:30 AM