Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

Số: 1
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2014
Kích thước:
Giá bìa: 35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu


Chi tiết

Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

Nguyen Van Huy,Luong Chi Mai,Vu Tat Thang,Do Quoc Truong

Mua file PDF

Notifications View Subscribe / Unsubscribe Journal Content Search Browse By Issue By Author By Title Other Journals Font Size Make font size smaller Make font size default Make font size larger Information For Read

Thang Diep Cao,Hai Thuc Nguyen,Giang Linh Nguyen

Mua file PDF

Relation extraction in vietnamese text using label propagation.

Sam Chan Rathany,Lê Thanh Hương,Nguyễn Thanh Thuỷ,Nguyễn Thành Long,Sam Chan Rathany

Mua file PDF

Thứ 5, Ngày 7 tháng 7 năm 2022
08:29:05 AM