Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Communications in Physics

Số: 2
Tác giả:
Tình trạng: Còn hàng
Số trang:
Năm: 2019
Kích thước:
Giá bìa: 40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

1. Magnetic Order in Heisenberg Models on Non-Bravais Lattice: Popov-Fedotov Functional Method

Pham Thi Thanh Nga, Nguyen Toan Thang

 

2. Sampling the Folding Transition State Ensemble in a Tube-like Model of Protein

Nguyen Ba Hung, Trinh Xuan Hoang

 

3. Constraints on the SU(3)CSU(2)LSU(3)RU(1)XSU(3)CSU(2)LSU(3)RU(1)X Model from the Process W2→tb¯W2→tb¯

Do Thi Huong, Nguyen Huy Thao

 

4. Two Electro-weak Phases in the SU(2)1SU(2)2U(1)YSU(2)1SU(2)2U(1)Y Model

Vo Quoc Phong,               Nguyen Minh Anh

 

5. O(α3)O(α3) ISR Corrections to Single Higgs Productions at Future Lepton Colliders

Phan Hong Khiem, Tran Tri Dzung

 

6. No Small Hairs in Anisotropic Power-law Gauss-Bonnet Inflation

Tuan Quoc Do, Sonnet Hung Q. Nguyen

 

7. Investigation of Some Characterizations of Black TiO22 Nanotubes Via Spectroscopic Methods

Tho Truong Nguyen, Thi Minh Cao, Hieu Van Le, Viet Van Pham

Chi tiết

Thứ 3, Ngày 26 tháng 10 năm 2021
02:33:11 AM