Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí khoa học công nghệ

Vietnam Journal of Mathematics
Advances in natural sciences: Nanoscience and nanotechnology
Communications in Physics
Journal of Computer Science and CyberNetics
VietNam Journal of Mechanics
Tạp chí Công nghệ Sinh học
Journal of Science and Technology
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Tạp chí các Khoa học về Trái đất
Tạp chí Hoá học
Tạp chí Sinh học

Bộ sách chuyên khảo

Nghiên cứu xúc tác quang hóa ...
Giá bán:
220,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Spectral Theory of ...
Giá bán:
215,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Mathematics for Mechanical ...
Giá bán:
260,000 VNĐ

Mua ấn phẩm
Nhóm tuyến trùng quan trọng ...
Giá bán:
260,000 VNĐ

Mua ấn phẩm

Bộ sách tham khảo

Chủ nhật, Ngày 24 tháng 9 năm 2023
11:14:46 PM