Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số đơn vị trực thuộc

24/05/2021
Ngày 19/5/2021, Viện Hàn lâm KHCNVN đã thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN như: Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Công nghệ môi trường, Viện Khoa học vật liệu.

Với mục đích kiểm tra việc tổ chức triển khai, chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch; có phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không lơ là chủ quan; nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng; tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch đúng theo hướng dẫn và quy định. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch và phương án ứng phó khi có dịch xảy ra tại đơn vị; có nhiều biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch bệnh như tiến hành phun dung dịch khử khuẩn hàng ngày, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, chủ động kiểm soát người ra vào đơn vị, các trường hợp đi về từ vùng dịch phải khai báo và cách ly theo quy định... Tính đến nay, Viện Hàn lâm chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Một số hình ảnh công tác phòng, chống Covid-19 tại đơn vị:


Khai báo y tế ra vào Viện Khoa học vật liệuKhai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt tại Viện Công nghệ môi trườngLàm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-mot-so-%C4%91on-vi-truc-thuoc-19932-428.html​

(Nguồn tin: Viện Hàn lâm KHCNVN)

Thứ 3, Ngày 22 tháng 6 năm 2021
10:45:07 AM