Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences (VJES) chính thức được chỉ mục trong hệ thống của Web of Science (WOS)

27/04/2020
Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences (VJES) chính thức được chỉ mục trong hệ thống của Web of Science (WOS) trong danh sách của các tạp chí nguồn mới Emerging Sources Citation Index (ESCI). Tạp chí thứ 4 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được hệ thống WOS đưa vào nguồn trích dẫn

Để vào được danh mục các tạp chí ESCI trong hệ thống của WOS, Tạp chí phải thoả mãn 24/28 tiêu chí cốt lõi của hệ thống nguồn. Tạp chí khi đã có tên trong hệ thống sẽ được các tạp chí có hệ số trích dẫn cao (high ranking) tìm kiếm và trích dẫn. Sau hai (02) năm khi tạp chí đạt được hệ số trích dẫn phù hợp, Tạp chí sẽ được chuyển thành tạp chí SCIE của WOS. Chính vì vậy, để lọt vào danh sách các tạp chí ESCI, Tạp chí VJES đã thay đổi toàn diện về chất lượng và hình thức. Hội đồng biên tập Tạp chí đặc biệt là Giáo sư Phan Trọng Trịnh – Tổng Biên tập đã cùng với thường trực hội đồng biên tập, thư kí khoa học, thư kí toà soạn nỗ lực hết mình trong việc chuyển đổi ngôn ngữ xuất bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Mời các chuyên gia nước ngoài tham gia vào hội đồng biên tập, kêu gọi các tác giả trong và ngoài nước gửi bài viết có chất lượng cho tạp chí. Tạp chí luôn đảm bảo xuất bản đúng kì hạn

Từ những nỗ lực vượt bậc, Tạp chí đã được chỉ mục trong hệ thống ASEAN Citation Index (ACI) và một số hệ thống trích dẫn khác. Đây cũng là tiền đề cho các bước chuẩn bị tham gia vào hệ thống Scopus và WOS.

Trên cơ sở đó, tháng 9/2019, Tạp chí đã làm hồ sơ và gửi cho hệ thống WOS và Scopus. Sau 6 tháng bình duyệt, chỉnh sửa, tạp chí đã được WOS tham gia hệ thống trích dẫn này. Đây là một bước tiến vượt bậc của Tạp chí. Vietnam Journal of Earth Science là Tạp chí đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi hồ sơ trực tiếp tham gia vào Web of Science. Đây là tạp chí thứ tư của Viện Hàn lâm có tên trong danh mục trích dẫn của WOS.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020
07:55:14 AM