Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phối hợp với Clarivate Analytics tổ chức Hội thảo “Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn tạp chí khoa học của Web of Science (WoS)”.

04/09/2019
Ngày 30/8/2019 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phối hợp với Clarivate Analytics tổ chức Hội thảo “Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn tạp chí khoa học của Web of Science (WoS)”.

      Hội thảo đã nghe 2 báo cáo viên của Clarivate Analytics trình bày, phân tích và xu hướng lựa chọn các tạp chí hàng năm khi tham gia vào cơ sở dữ liệu của WoS. Trong đó đặc biệt chú ý đến 28 tiêu chí chính khi WoS đưa vào xét duyệt và đánh giá. Trong 28 tiêu chí, có 24 tiêu chí liên quan trực tiếp đến các Tạp chí khi xây dựng, đề xuất hướng phát triển của các tạp chí. Khi tạp chí đáp ứng 24 tiêu chí có thể được WoS xét duyệt đưa tạp chí vào hệ thống của WoS – Tạp chí tiềm năng. Cụ thể, ESCI - tạp chí Khoa học; CPCI -tuyển tập các Hội nghị, hội thảo; BKCI - ấn phẩm dạng sách.

      Bốn (04) tiêu chí còn lại sẽ phụ thuộc vào chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF). Khi và chỉ khi Tạp chí đáp ứng đầy đủ 28 tiêu chí đánh giá này thì tạp chí sẽ được chỉ mục trong hệ thống của SCIE (tạp chí Khoa học tự nhiên); SSCI (Tạp chí khoa học xã hội) và AHCI - ấn phẩm dạng sách.

      Báo cáo viên cũng phân tích rất kĩ từng tiêu chí của WoS. Trong đó báo cáo viên cũng nhấn mạnh tiêu chí về tiến độ xuất bản, sự đa dạng của Hội đồng biên tập, sự đa dạng của các tác giả trong tạp chí. Đặc biệt hơn, các tạp chí khi tự trích dẫn để tăng chỉ số IF cũng cần được lưu tâm. Tất cả 28 tiêu chí cần phải đáp ứng yêu cầu là dễ tìm kiếm, tính rõ ràng, xác thực của thông tin ghi trên mọi ấn phẩm; trang web của Tạp chí….

      Nếu chưa thoả mãn yêu cầu của WoS thì tạp chí sẽ được xét lại trong vòng 1 năm (đối với tiêu chí Hội đồng biên tập). Nếu về mặt nội dung, có thể gửi tham gia vào hệ thống sau 2 năm, kể từ ngày không được chấp nhận.

      Hội thảo cũng đề cập đến chất lượng của các tạp chí. Tạp chí có chất lượng cần có các bài viết tốt, có tác giả tốt. Vậy Tạp chí cần phải làm gì để thu hút các bài viết tốt của các tác giả có uy tín ? Đó là câu hỏi mà đối với bất kì người làm công tác xuất bản tạp chí đang rất băn khoăn. Khi Tạp chí thoả mãn 28 tiêu chí để được chỉ mục trong hệ thống của WoS thì lập tức nhận được các bài viết chất lượng cao của các tác giả trong và ngoài nước gửi đăng.

      Hội thảo đã cho thấy một định hướng và mục tiêu chi tiết cho các Tạp chí trong việc xây dựng và phát triển tạp chí trong tương lai.


Ông Trần Văn Sắc – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản KHTN&CN phát biểu khai mạc Hội thảo


TS. Mila Cahue – Web of Science trình bày về các tiêu chí lựa chọn của WoS


Bà Dju-Lyn Chng – Web of Science trình bày về nâng cao chất lượng các các tạp chí và xu hướng cạnh tranh trong tương lai


Chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 3, Ngày 21 tháng 1 năm 2020
07:36:21 PM