Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Hợp tác quốc tế trong công tác xuất bản

14/07/2021
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ - vừa ký Hợp đồng Hợp tác xuất bản các ấn phẩm dạng sách với Nhà xuất bản Springer sau một thời gian thỏa thuận và đàm phán.

Theo thỏa thuận này, ấn phẩm bản giấy sẽ phát hành tại Việt Nam, ấn phẩm bản điện tử sẽ do phía Springer chịu trách nhiệm phát hành toàn cầu. Các ấn phẩm được viết bằng tiếng Anh với quy trình phản biện, định dạng và biên tập được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Hợp tác xuất bản này có hiệu lực từ tháng 7/2021 và thời hạn 5 năm.

Chúng tôi hy vọng đây là hướng đi mới cho các ấn phẩm dạng sách của Viện Hàn lâm, đồng thời là cơ hội để các nhà khoa học của Viện Hàn lâm nói riêng và của Việt Nam nói chung tiếp cận và xuất bản ấn phẩm dạng sách với Nhà xuất bản Springer - một trong các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Chủ nhật, Ngày 25 tháng 9 năm 2022
08:50:40 PM